סניף מרכז אורן באר שבע

לפיצה כמעט חינם בעיר באר שבע שני סניפים בעיר סניף מרכז אורן הסניף הצפוני מספק שירות העיקר לשכונת רמות, רמות ב’, רמות ד’, שכונה ד’, שכונה ד’ מזרח, שכונה ד’ צפון, גב ים, שכונה ו’ הקרובה, שכונה ב’, שכונה ג’, שירות למרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, אוניברסיטה בן גוריון בנגב, המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי – מחירים מעולים לסטודנטים, לצוות הרפואי וכח העזר, ותושבי השכונות הנאמנים.

https://pizza.hadarom.co.il/